Energetické ošetření podle principů INEH – International Network for Energy Healing pracuje na dvou úrovních – harmonizuje energetické tělo a propojuje klienta s jeho vyšším já.

Vychází ze zásady, že problém nebo nemoc vzniká tam, kde se nedostává energie, která do těla proudí z vyššího já. Tato energie prochází do fyzického těla skrze mentální tělo, emocionální tělo a energetické tělo.

Pokud na některé z těchto úrovní vznikne blok, problém se projeví nejprve tam, na mentální (psychické) úrovni, emoční (prožitkové) úrovni nebo v energetickém těle a následně i ve fyzickém těle.

Energetické ošetření přivádí energii z vyššího já klienta do jeho energetického těla (pracuje se pouze s klientovou vlastní životní energií, nenapojuje se na žádnou energii zvenčí) a tím harmonizuje a odstraňuje bloky na všech úrovních jeho bytí, včetně fyzického těla. 

Kromě zprůchodňování a posilování energetických drah uvádí klienta do souladu s jeho vyšším já, s jeho pravou podstatou, a tím mu pomáhá být plně sám sebou a žít šťastný, zdravý a naplňující život.